Andreas Kapsalis

USA

ENG


Andreas Kapsalis is a genius of the acoustic guitar, a composer; he uses a style of tapping - playing on the neck of the guitar as on the piano and the guitar’s body serves him as a percussion instrument. For the uniqueness of hisstyle as well as original compositions Andreas was awarded a Fellowship by the Sundance Institute, which is only given to 6 people from around the world. Andreas is an innovator in his style, which makes it even more unique.

"I am very impressed that Andreas could cover on guitar what I had written for piano. It is quite amazing to hear my own music performed by great instrumentalists." - Dave Brubeck, American jazz pianist and composer


PL

Andreas Kapsalis to geniusz gitary akustycznej, kompozytor; używa stylu tapping – gra na gryfie jak na pianinie, a pudło gitary służy mu jako instrument perkusyjny. Za unikatowość swojego stylu jak i za oryginalne kompozycje Andreas został nagrodzony Stypendium Sundance Institute, które w ciągu roku otrzymuje jedynie 6 osób z całego świata. Jest w dużej mierze innowatorem swojego stylu, który czyni go wyjątkowym.

Dave Brubeck – amerykański jazzman, kompozytor i pianista powiedział: „Jestem pod wrażeniem, że Andreas może odtworzyć na gitarze to, co napisałem na pianino. To wspaniałe i niesamowite słyszeć moją oryginalną kompozycję wykonywaną przez tak niezwykłego instrumentalistę.”

Discography | Dyskografia :


• “Andreas Kapsalis Trio” (2005)
• “Original Scores” (2008)
• “Boleritza” (2008)
• “AKGI Guitar Duo” (2009)
• “Legenda” (2012)
• “Megitza” (2012)
• “Blackmail” (2013)
• “MAK” (2013)

Booking Andreas Kapsalis

info and specs

Contact:
Maggie Babiarz (booking)
maggie@kaprolmusic.com
ph: (+48) 668.685.4O5